Vzdělávací program

Náš  školní  vzdělávací  program „OKNO DO SVĚTA“  je postaven na specifikách školy a místních podmínkách.

  • když se vydáme do světa, klademe si otázky
  • kam a proč jdeme
  • jak se tam dostaneme, s kým půjdeme
  • známe-li cestu

Těšíme se, ale nikdy nesmíme zapomenout, kam a proč máme namířeno. Cestují s námi děti i dospělí a toto cestování je jejich cestou, za kterou my neseme zodpovědnost. Této filozofie se držíme.


OKNO DO SVĚTA

Půjdeme spolu cestou

Zásady: 

  1. Rozvrh hodin  není  přesně  stanoven, jen pro jídlo a odpočinek je stanovena  pevná hodina. Ostatní doba se  vyplní podle příprav vycházejících z Třídních výchovně vzdělávacích plánů, okamžitých potřeb dětí, ale i nahodilých situací, kterých můžeme ve výchovně vzdělávací práci využít.
  2. Naším cílem je pracovat  tvořivě, hledat nové přístupy a postupy jak děti zaujmout. Vollíme hry a činnosti, které musí vycházet a souviset s přirozenými činnostmi člověka, vycházet z blízkého a důvěrně známého prostředí a okolí.
  3. Etickou a morální výchovu vnášíme do všech činností   během  dne  a  zaměřujeme  se na formování těchto vlastností

A. vyjadřujících vztah dítěte k ostatním (ohleduplnost a snaha pomoci)

B. vyjadřujících vztah  dítěte  k  sobě samému/být hrdý na výsledky své práce, vytvářet zdravé sebevědomí

C. vyjadřujících vztah dítěte k práci (pracovní a sebeobslužné návyky)

D. vyjadřující vztah dítěte k hodnotám, k přírodě (činnosti pro rozvíjení poznání přenášíme do přirozeného prostředí)

  1. Péči věnujeme dětem talentovaným, přirozený talent rozvíjíme v náročnějších situacích ve spolupráci s rodinou.
  2. Zvýšenou pozornost věnujeme dětem handikepovaným s možností získání asistenta pedagoga.
  3. Maximálně se věnujeme dětem s „odklady ŠD“, ve spolupráci se školním psychologem a s rodiči. Příprava na školu je součástí ucelené soustavy vzdělání-přípravy pro život.

Veškerá snaha všech zaměstnanců naší školky, směřuje k tomu, aby zde bylo dítě šťastné a spokojené a tím byly vytvořeny podmínky ke spokojenosti a klidu rodičů.

Máme na mysli zásadu J. Amose Komenského, že na základě viděného, slyšeného, ale především poznaného vlastní činností, získává dítě znalosti.     

Vytisknout stránku
Datum a čas tisku: 25.09.2018 19:09:15
Titulek: Vzdělávací program | msuhrineves.cz
Zdroj: /vzdelavaci-program.html
KONTAKT

Mateřská škola Za Nadýmačem

Za Nadýmačem 927/3

104 00  Praha 10-Uhříněves

Telefon: +420 267 711 139
Mobil: +420 602 357 612
E-mail: reditelka@msuhrineves.cz