Důležité informace

Vzhledem k nařízení dodavatele stravy ALMED SERVIS s.r.o. se sídlem Škvorec, je nutné:

Po projednání dne 9.9.2016

1. omlouvat nepřítomnost dítěte den předem do 7:40 hod (nebude-li dítě přítomno ve čtvrtek, omlouvat i odpolední svačiny již ve středu, na pondělí pak v pátek)

2. rodiče si mohou s nádobou na stravu, pouze 1. den, docházet v době výdeje oběda 12:00-12:30 hod do výdejny ve svém pavilonu (týká se pouze 1. neomluveného dne)

3. ostatní neomluvené dny musíte vždy uhradit v plné výši!

 

Musíme se podřídit nastaveným pravidlům my pracovníci i Vy rodiče dětí.

1. 9. 2016

Alena Vojtěchovská, ředitelka

 

Důležité:

Vážení rodiče žádáme hlásit důvod nepřítomnosti při omlouvání Vašeho dítěte u paní správcové Ivany Jakubcové, nepožadujte prosím informace o provozu MŠ!

Kontakty pro omluvy : tel. 725 044 409 , email. ms_uhrinevesspravce@volny.cz

Děkuji Vojtěchovská Alena

                                                                          

Vytisknout stránku
Datum a čas tisku: 23.07.2017 04:07:04
Titulek: Důležité informace | msuhrineves.cz
Zdroj: /o-skolce/dulezite-informace.html
KONTAKT

Mateřská škola Za Nadýmačem

Za Nadýmačem 927/3

104 00  Praha 10-Uhříněves

Telefon: +420 267 711 139
Mobil: +420 602 357 612
E-mail: ms_uhrineves@volny.cz