Důležité informace

Škola přijímá děti pouze na celodenní docházku do výše kapacity školy 280 dětí.

Provozní doba školky 6:30 - 17:00
Vyzvedávání po obědě 12:30 - 13:00

 

Platby
Platba za školné
je splatné vždy do 15. dne v aktuálním měsíci 720 Kč (mimo předškoláků, ti neplatí).
číslo účtu: 289561369/0800
variabilní symbol (VS): číslo školáka/školačky

 

Platba za stravné se platí zálohově a je splatné vždy do 28. dne měsíce předcházejícího.
Cena stravného je 858 Kč na každý měsíc. (10 plateb/rok bez 6. a 7. měsíce)
číslo účtu: 19-289561369/0800
variabilní symbol (VS): číslo školáka/školačky
do zprávy pro příjemce zapsat jméno školáka/školačky a třídu

Pokud stravné nebude opakovaně uhrazeno, je to důvod pro vyřazení z docházky vašeho dítěte z MŠ.

Vyúčtování stravného se provádí pololetně, přeplatky se vrací pouze na účet. Stravné zpracovává pí. uč. Korandová (třída Koťata).

 

 

Omluva docházky
Vážení rodiče, žádáme hlásit důvod nepřítomnosti při omlouvání Vašeho dítěte u paní správcové:
Ivana Jakubcová
mob.tel. 725 044 409    tel. 267 711 138
email: ms_uhrinevesspravce@volny.cz

Nepožadujte prosím informace o provozu MŠ!

 

Omlouvání stravy
Vzhledem k nařízení dodavatele stravy ALMED SERVIS s.r.o. se sídlem Škvorec a po projednání dne 9.9.2016 je nutné:


1. omlouvat nepřítomnost dítěte den předem do 7:40 hod. (nebude-li dítě přítomno ve čtvrtek, omlouvat i odpolední svačiny již ve středu, na pondělí pak v pátek)
2. rodiče si mohou s nádobou na stravu, pouze 1. den, docházet v době výdeje oběda 12:00-12:30 hod. do výdejny ve svém pavilonu (týká se pouze 1. neomluveného dne)
3. ostatní neomluvené dny musíte vždy uhradit v plné výši!

Musíme se podřídit nastaveným pravidlům my pracovníci i Vy rodiče dětí.
1. 9. 2016
Alena Vojtěchovská, ředitelka

 

Parkování kol a koloběžek
Pro parkování dětských kol a koloběžek jsou určené stojany nalevo od vstupní brány. Před jejich využíváním je nutné si vyžádat od ředitelky MŠ parkovací kartu.
 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU  2017/2018

Mateřská škola Za Nadýmačem 927/3                                          ředitelka: Alena Vojtěchovská

Prázdniny a případné přerušení  nebo omezení provozu.

Provoz MŠ v době hlavních prázdnin

  • Prázdninový provoz MŠ bude zajištěn od :  9.7 do: 13.7.2018
  • Závazný zájem bude zjišťován  od  15.10.2017,kdy budou  na webových stránkách školek

k dispozici přihlášky,které je nutno vyplnit a podepsat ..

1.poslat oskenované e-mailem na školku,která provoz zajišťuje: ms_uhrineves@ volny.cz

2.Zaslat poštou na adresu školky                 „                              „

3. přinést  vyplněné osobně                   „      „                              „

 

Termín odevzdání přihlášky je:   pro provoz  9.7.-13.7 je stanoven do  30.1.2018

Zaplacení školného se pošle ve stanovené výši 180 Kč na účet 289561369/080 od 1.5.2018- do 31.5.2018

  •  

Platba za stravné  1 týden -195 Kč : zaslat na účet   19-289561369/0800  od 1.5.2018-31.5.2018. Obě platby -pod variabilním symbolem/datum narození dítěte ve formátu npř.01021017/den,měsíc,rok :-poznámka pro příjemce=jméno a příjmení dítěte.

 Školné a stravné je vratné pouze proti omluvě s lékařským dokladem.

  • Kapacita pro prázdninový provoz je  280 dětí. V rámci rodičovské solidarity,prosíme matky na  rodičovské dovolené o zvážení nutnosti využití prázdninového provozu.

Přijat k docházce od  9.7.-13.7.2018 bude pouze dítě přihlášené v daném termínu do  30.1.2018

se zaplacením do daného termínu tj.od  1.5.- 31.5.2018 !

 

DALŠÍ  PŘÍPADNÉ PŘERUŠENÍ  NEBO OMEZENÍ PROVOZU NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Provoz bude omezen podle počtu dětí,které budou na dané dny docházet,/podle zjištěného předběžného zájmu  : na podzimní prázdniny

-       26.10-27.10-formuláře k přihlášení  budou k dispozici  v šatnách tříd od 1.10.2010 do  15. 10.                                                                                                                                   

                                          na pololetní prázdniny

-     2.2.2018-formuláře k přihlášení budou k dispozici v šatnách tříd od  15.1. 1do 30.1.2018/

                                         Na jarní prázdniny

  • 12.2.-18.2.2018/formuláře k přihlášení budou vyvěšeny od   1.2.-10.2.2018/

                                         Na Velikonoce

  • 29.3.-30.3/formuláře k přihlášení budou k dispozici v šatnách tříd  od 10.3. do 20.3.2018

V době Vánočních prázdnin bude od 23.12.2017- 2.1.2018 naše mateřská škola uzavřena.

Řádný zápis  do mateřské školy,pro školní rok 2018/2019

se bude konat 9.5.2018 + 10.5.2018  v Mateřské škole Za Nadýmačem,pro všechny MŠ zřizované MČ Praha 22./MŠ Za Nadýmačem

                                             MŠ  Sluneční

                                             MŠ Pitkovice/

Od 13.00-17.00 po oba dny.

 

Vojtěchovská Alena

 

 

 

 

Vytisknout stránku
Datum a čas tisku: 21.07.2018 11:07:43
Titulek: Důležité informace | msuhrineves.cz
Zdroj: /o-skolce/dulezite-informace.html
KONTAKT

Mateřská škola Za Nadýmačem

Za Nadýmačem 927/3

104 00  Praha 10-Uhříněves

Telefon: +420 267 711 139
Mobil: +420 602 357 612
E-mail: ms_uhrineves@volny.cz