Zápis 2018/2019

Zápis do mateřské školy Za Nadýmačem,

Praha 22, Za Nadýmačem 927/3 na školní rok 2018/2019

se bude konat dne 9.5. 2018 a 10.5.2018 v naší MŠ Za Nadýmačem  od 13,00 - 17,00 hodin.

 

 

 

UPOZORNĚNÍ :

Aktuální informace k zápisu 2018/2019 V souladu s obecně závaznou vyhláškou o školských obvodech mateřských škol se uskuteční zápisy na kmenových mateřských školách (podle spádových obvodů - ulic) v daném termínu dne 9.5. 2018 a 10.5.2018  od 13,00 - 17,00 hodin.

Dne 12.03

 

                                               OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

 

     o školských obvodech mateřských škol

 

             Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25. 1. 2018 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/ 2000 Sb., o hlavním městě Praze , a § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku   

                                                                       §1

 

            Školské obvody mateřských škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

                                                                        §2

Obecně závazná vyhláška č. 7/2017 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech mateřských škol, se zrušuje.

                                                                         §3

                                       Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.dubna 2018.

                                              Adriana Krnáčová, v. r.

                                         primátorka hlavního města Prahy

                                                    Petr Dolínek, v. r.

                                    náměstek primátorky hlavního města Prah

 

Městská část Praha 22

Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927

 

Bečovská                                                   Dopravní

Berounská                                                  Dunajská

Berylova                                                     Františka Diviše – or.č.lichá 9-69

Brdská                                                       or. Č. sudá  20-72

Břidlicova                                                   Husovo nám.

Černotínská                                                Jindřicha Bubeníčka

Čtyřkolská                                                  Jana  Srba

K Dálnici – or.č. lichá 67 a výše,                 Picassova

or. č. sudá 38 a výše                                   Peceradská

K Podchodu                                                        Přátelství – or. č. lichá do 105, or. č.

Ke kříži                                                      sudá do 80

Kamenná                                                    Rauchova

Karla Guta                                                  Rájecká

Kašovická                                                  Salačova

Kašperská                                                  Semanského

Kozákovská                                               Slídová

Krásnolipská                                              Středohorská

Křemenná                                                   Tatranská

Křešínská                                                   Tichonická

Lávová                                                       Trampotova

Lešovská                                                    U Nadýmače

Lidického                                                   U Říčanky

Lnářská                                                      U Starého mlýna

Modlanská                                                 U Starého nádraží

Morávkova                                                 U Uhříněveské obory

Na Blanici                                                   U Židovského hřbitova

Na Nežárce                                                 V Bytovkách

Na Potůčku                                                V Potokách

Na Vrchách                                                Vačkářova

Na Vysočině                                               Vachkova

nám.Bří.Jandusů                                         Valšovská

nám. Protifašistických bojovníků                 Vodická

nám. Smiřických                                         Za Nadýmačem

Nové náměstí                                             Za Pivovarem

Oty Bubeníčka                                           Zlenická

Pardubická                                                 Zuzany Navarové

Petříkovská                                                         Želnavská

 

FORMULÁŘE  A PODROBNÉ  INFORMACE  K  ZÁPISU JSOU KE STAŽENÍ V PŘÍLOHÁCH

1. JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

2. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

 

Formulář určený pro vyplnění na počítači a následné vytištění:

 

3. Žádost o přijetí k překškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

4. Vyjádření dětského lékaře k přijetí dítěte do mateřské školy

5. Žádost o zpětvzetí o přijetí dítěte

6. Souhlas s použitím kontaktních údajů

 

Vytisknout stránku
Datum a čas tisku: 22.10.2018 21:10:29
Titulek: Zápis 2018/2019 | msuhrineves.cz
Zdroj: /novinky-1/zapis-2018-2019.html
KONTAKT

Mateřská škola Za Nadýmačem

Za Nadýmačem 927/3

104 00  Praha 10-Uhříněves

Telefon: +420 267 711 139
Mobil: +420 602 357 612
E-mail: reditelka@msuhrineves.cz