Prázdninový provoz - přihlášky

Provoz MŠ v době hlavních prázdnin

  • Prázdninový provoz MŠ bude zajištěn od :  9.7 do: 13.7.2018
  • Závazný zájem bude zjišťován  od  15.10.2017,kdy budou  na webových stránkách školek

k dispozici přihlášky,které je nutno vyplnit a podepsat ..

1.poslat oskenované e-mailem na školku,která provoz zajišťuje: ms_uhrineves@ volny.cz

2.Zaslat poštou na adresu školky                 „                              „

3. přinést  vyplněné osobně                   „      „                              „

 

Termín odevzdání přihlášky je:   pro provoz  9.7.-13.7 je stanoven do  30.1.2018

Zaplacení školného se pošle ve stanovené výši 180 Kč na účet 289561369/0800 od 1.5.2018- do 31.5.2018

  •  

Platba za stravné  1 týden -195 Kč : zaslat na účet   19-289561369/0800  od 1.5.2018-31.5.2018. Obě platby -pod variabilním symbolem/datum narození dítěte ve formátu npř.01021017/den,měsíc,rok :-poznámka pro příjemce=jméno a příjmení dítěte.

 Školné a stravné je vratné pouze proti omluvě s lékařským dokladem.

  • Kapacita pro prázdninový provoz je  280 dětí. V rámci rodičovské solidarity,prosíme matky na  rodičovské dovolené o zvážení nutnosti využití prázdninového provozu.

Přijaté k docházce od  9.7.-13.7.2018 bude pouze dítě přihlášené v daném termínu do  30.1.2018

se zaplacením do daného termínu tj.od  1.5.- 31.5.2018 !

Vytisknout stránku
Datum a čas tisku: 23.01.2018 00:01:05
Titulek: Prázdninový provoz - přihlášky | msuhrineves.cz
Zdroj: /novinky-1/prazdninovy-provoz-prihlasky.html
KONTAKT

Mateřská škola Za Nadýmačem

Za Nadýmačem 927/3

104 00  Praha 10-Uhříněves

Telefon: +420 267 711 139
Mobil: +420 602 357 612
E-mail: ms_uhrineves@volny.cz