Prázdninový provoz - přihlášky a informace

Provoz MŠ v době hlavních prázdnin

  • Prázdninový provoz MŠ bude zajištěn od :  9.7 do: 13.7.2018
  • Závazný zájem bude zjišťován  od  15.10.2017,kdy budou  na webových stránkách školek

k dispozici přihlášky,které je nutno vyplnit a podepsat ..

1.poslat oskenované e-mailem na školku,která provoz zajišťuje: ms_uhrineves@ volny.cz

2.Zaslat poštou na adresu školky                 „                              „

3. přinést  vyplněné osobně                   „      „                              „

 

Termín odevzdání přihlášky je:   pro provoz  9.7.-13.7 je stanoven do  30.1.2018

Zaplacení školného se pošle ve stanovené výši 180 Kč na účet 289561369/0800 od 1.5.2018- do 31.5.2018

  •  

Platba za stravné  1 týden -195 Kč : zaslat na účet   19-289561369/0800  od 1.5.2018-31.5.2018. Obě platby -pod variabilním symbolem/datum narození dítěte ve formátu npř.01021017/den,měsíc,rok :-poznámka pro příjemce=jméno a příjmení dítěte.

 Školné a stravné je vratné pouze proti omluvě s lékařským dokladem.

  • Kapacita pro prázdninový provoz je  280 dětí. V rámci rodičovské solidarity,prosíme matky na  rodičovské dovolené o zvážení nutnosti využití prázdninového provozu.

Přijaté k docházce od  9.7.-13.7.2018 bude pouze dítě přihlášené v daném termínu do  30.1.2018

se zaplacením do daného termínu tj.od  1.5.- 31.5.2018 !

Prázdninový provoz

Vážení rodiče,

pro velký zájem o prázdninový provoz se vedení školy MŠ Sluneční  rozhodlo otevřít odloučené  pracoviště v Královicích ( ulice K Nedvězí 66). O tom , které děti budou umístěny na tomto pracovišti rozhodne los. Losováno bude z dětí MŠ Pitkovice a MŠ Za Nadýmačem za přítomnosti třídního důvěrníka.

Pokud by došlo k překročení kapacity MŠ Sluneční tj. 101 dětí, bude opět losováno z dětí MŠ Pitkovice a MŠ Za Nadýmačem za přítomnosti třídního důverníka.

Děkujeme

Vedení mateřské školy MŠ Sluneční

 

Ke dni 30.1. 2018 bylo zaevidováno v MŠ Za Nadýmačem celkem 136 přihlášek k prázdninovému provozu od 9.7. 2018-13.7. 2018 ze všech 3 mateřských škol –

MŠ Sluneční 18 přihlášek, MŠ Pitkovice 22 přihlášek, MŠ Za Nadýmačem 96 přihlášek.

Po splnění všech skutečností obsažených v Dohodě o prázdninovém provozu budou přijaty všechny přihlášené děti.

Platby proveďte v termínu 1.5. 2018-31.5. 2018 na uvedené účty školy:

školné za 1 týden 180 Kč - č.ú.: 289561369/0800

stravné za1 týden 195 Kč – č.ú.:19-289561369/0800

 

Dne 31.1. 2018

Alena Vojtěchovská

ředitelka školy

 

 

Vytisknout stránku
Datum a čas tisku: 21.02.2018 23:02:13
Titulek: Prázdninový provoz - přihlášky a informace | msuhrineves.cz
Zdroj: /novinky-1/prazdninovy-provoz-prihlasky-a-informace.html
KONTAKT

Mateřská škola Za Nadýmačem

Za Nadýmačem 927/3

104 00  Praha 10-Uhříněves

Telefon: +420 267 711 139
Mobil: +420 602 357 612
E-mail: ms_uhrineves@volny.cz